nhà lệch tầng có hợp phong thủy không

Nhà lệch tầng không phải là kiểu nhà tốt theo phong thủy chăng?

Thêm một điểm trừ cho loại hình nhà này, đó là nhà lệch tầng không linh hoạt bằng nhà thẳng tầng vì không gian bị