Cách tính thuế khi cho thuê nhà trọ giá rẻ ở Hà Nội

Mọi hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập của hộ gia đình đều cần phải đóng thuế môn bài. Thuế môn bài thường là định ngạch đánh vào giấy

Tôi có vài căn nhà cho thuê nhưng không thành lập doanh nghiệp, xin luật sư cho biết cá nhân cho thuê nhà phải nộp những loại thuế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành, cá nhân cho thuê nhà phải đăng ký kinh doanh và phải nộp 3 loại thuế là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 4 của Thông tư 92/2015/TT-BTC, Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh có quy định:“Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ”,
Thứ nhất về thuế giá trị gia tăng

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%.
Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân

Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê. Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%.

Ngoài ra, theo điểm b, khoản 1, Điều 4 Thông tư này quy định “Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch”.

Do đó nếu rơi vào trường hợp doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm thì sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Thứ ba đối với thuế môn bài

Mọi hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập của hộ gia đình đều cần phải đóng thuế môn bài. Thuế môn bài thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Hộ gia đình trả thuế môn bài sẽ căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng:

thuế khi cho thuê nhà

Như vậy, để thực hiện hoạt động cho thuê phòng trọ và chấp hành nghĩa vụ thuế với nhà nước, bạn cần liên hệ với Phòng kinh tế thuộc UBND cấp Huyện để tiến hành đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Sau đó liên hệ với chi cục thuế cấp huyện nơi bạn thực hiện hoạt động kinh doanh để khai thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước theo đúng quy định.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *